gtag('config', 'UA-50963962-3');
Artikelen

In 6 stappen naar een passende pensioenregeling voor uw bedrijf

Wist u dat maar liefst één op de tien werknemers geen aanvullend pensioen (dus bovenop de AOW) opbouwen via hun werkgever? Daar wil Insucare verandering in brengen. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zorgt namelijk voor tevredenheid en loyaliteit onder uw medewerkers. Met onderstaand stappenplan willen we het regelen van een pensioenvoorziening voor werkgevers makkelijker maken. Heeft u een (beginnende) onderneming en biedt u nog geen pensioenvoorziening aan? Volg dan onderstaande stappen!

1.     Pensioenregeling verplicht of niet?

Controleer of een pensioenregeling voor uw werknemers verplicht is of niet. In sommige branches of bij bepaalde werkzaamheden valt u onder de zogenaamde verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. Komt u hier niet uit, of weet u niet waar u dit moet controleren? Een pensioenadviseur kan u helpen dit uit te zoeken. Als u niet onder een pensioenfonds valt, volgt u onderstaande stappen.

2.     Neem een pensioenadviseur in de arm

Zoek een geschikte, onafhankelijke pensioenadviseur. Hij of zij bekijkt uw wensen, financiële mogelijkheden en risico’s.

3.     Wensen van uw werknemers in kaart brengen

Bespreek met uw werknemers dat u voornemens bent een pensioenregeling te gaan aanbieden. Bepaal hoeveel financiële ruimte er is om dit aan te bieden, en kijk of dit overeenkomt met de wensen. Zo bent u goed voorbereid op het gesprek met de pensioenadviseur.

4.     De pensioenregeling vormgeven

Een pensioenregeling vormgeven is een gecompliceerd proces. Er zijn verschillende zaken waar u een keuze in moet maken. Denk aan de hoogte van de premie, de verdeling van de premiebetaling tussen u en de werknemer en aan een nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidpensioen.

Gelukkig adviseert de pensioenadviseur u in een regeling die past bij uw bedrijf op financieel en juridisch gebied.

5.     Kies een pensioenuitvoerder

U bepaalt, in overleg met de werknemers, bij welke aanbieder u het pensioen gaat onderbrengen. Een goede pensioenregeling valt of staat met de instemming van uw werknemer. Goede communicatie is daarin essentieel.

6.     Pensioencommunicatie

Nu u de pensioenregeling getroffen heeft, kunt u dit kenbaar gaan maken aan uw werknemers! Neem de pensioenregeling op in de arbeidsvoorwaarden en informeer de werknemers. Maak duidelijk welke keuzes er wel of niet gemaakt zijn. Het is belangrijk dat uw werknemers op de hoogte zijn bij wat er zal gebeuren bij bepaalde levensgebeurtenissen, zoals scheiding, werkloosheid of overlijden voor pensioen.

Bron: Dit artikel is afkomstig van Insucare – Zes stappen naar een passende pensioenregeling

Insucare geeft onafhankelijk pensioenadvies in de regio Eindhoven.

Je bedrijf vermelden?

Mail naar: mail@allebedrijveninbrabant.nl